Regulamin

Kwiaciarnia internetowa o nazwie Kwiaciarnia Całodobowa prowadzona jest przez firmę Amber Marcin Baran z siedzibą przy ul.Sieronia 2/6, 44-121 Gliwice, identyfikującą się następującymi numerami identyfikacyjnymi: NIP 631-247-33-84 REGON 241033079.

1. Kwiaciarnia Całodobowa prowadzi sprzedaż przesyłek kwiatowych i upominków za pośrednictwem sieci internet. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej lub przez telefon.

2. Dostawy kwiatów na terenie Polski realizowane są przez kwiaciarnie partnerskie. 

3. Wszystkie ceny prezentowane w serwisie Kwiaciarnia Całodobowa zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia. 

4.  Szczegółowe zasady dotyczące terminów realizacji zamówień określone są Terminach Dostawy (punkt 4a).

4a. Terminy Dostawy.

Prosimy pamiętać o tym, że wskazane przez Państwa godziny doręczenia kwiatów są godzinami orientacyjnymi. Kwiaciarnia Całodobowa nie doręcza kwiatów i upominków w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

Termin dostawy: poniedziałek-piątek. Zamówienie złożone do godziny 15:30 może być tego samego dnia doręczone. 
Termin dostawy: sobota-niedziela. Zamówienia na doręczenie w sobotę lub niedzielę przyjmowane są maksymalnie do 11:00 w sobotę.

5. Jeżeli kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem i nie uda mu się skontaktować telefonicznie z odbiorcą,  zostawi wiadomość z prośbą o kontakt telefoniczny z Kwiaciarnią. Wiadomość zawierać będzie informacje o przesyłce kwiatowej oraz adresie Kwiaciarni, która realizuje zamówienie. Jeżeli odbiorca nie skontaktuje się z Kwiaciarnią lub biurem Kwiaciarni Całodobowej i przesyłka nie zostanie doręczona w następnym dniu roboczym, realizacja zamówienia zostanie wstrzymana. Zamówienie będzie musiało zostać złożone ponownie i opłacone w pełni przed ponownym doręczeniem.

6. Przesyłki do szpitali, hoteli, restauracji, dużych firm, banków mogą być doręczane do recepcji lub sekretariatu.

7. Kwiaciarnia realizująca zamówienie może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą celem potwierdzenia terminu i adresu dostawy, chyba że zamawiający nie wyrazi zgody na kontakt Kwiaciarni z odbiorcą w treści zamówienia. 

8. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy klienta, np.: podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia itp., Kwiaciarnia Całodobowa zastrzega sobie prawo obciążenia klienta kosztami tych produktów. Kwiaciarnia Całodobowa nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych odbiorcy, braku pozytywnej autoryzacji płatności zamawiającego lub nieobecności odbiorcy pod podanym adresem.

9. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu i weryfikacji płatności  przy wykorzystaniu jednej z akceptowanych form płatności tj. e-przelew (Payu), PayPal, przelew zwykły.

10. Zmiany w zamówieniu można wprowadzać telefonicznie, faksem lub przez e-mail, w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia lub na co najmniej 48 godzin przed terminem doręczenia. Złożenie zamówienia i dokonanie płatności są warunkami koniecznymi do skutecznego zawarcia umowy (punkt 10a).

10a. Zawarcie Umowy i Odstąpienie od Umowy.

10a.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Amber Marcin Baran (właścicielem serwisu Kwiaciarni Całodobowej) Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „otrzymaliśmy wpłatę za zamówienie”. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z Amber Marcin Baran, właścicielem serwisu Kwiaciarnia Całodobowa.

10a.2. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Kwiaciarni Całodobowej przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres Amber Marcin Baran, ul. Sieronia 2/6, 44-121 Gliwice, lub drogą mailową na adres email zawarty w zakładce Kontakt na stronie internetowej Kwiaciarni Całodobowej.

10a.3. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru / w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

10a.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres: Amber Marcin Baran, ul. Sieronia 2/6, 44-121 Gliwice.

10a.5. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Amber Marcin Baran świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

10a.6. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

    - rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez Amber Marcin Baran przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
    -  towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
    -  świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

W związku z powyższym, prawo do odstąpienia od umowy w kwiaciarni internetowej Kwiaciarnia Całodobowa jest wyłączone dla towarów takich jak bukiety i kompozycje kwiatowe. 

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

12. Gwarantujemy świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni, gdy będą one pielęgnowane w odpowiedni sposób. Przyjęcie dostarczonego produktu oznacza jego akceptację. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów muszą zostać złożone telefonicznie, faksem, lub przez e-mail w ciągu 24 godzin od terminu doręczenia. Inne w ciągu 7 dni od daty doręczenia.

13. Kwiaciarnia Całodobowa zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu zgodnie z Polityką Jakości Produktu (punkt 13a).

13a. Polityka Jakości Produktu.


Zawsze kiedy jest to możliwe, doręczamy bukiety, kompozycje kwiatowe i upominki identyczne z tymi prezentowanymi na zdjęciach. Realizacja zamówienia na konkretny produkt zależy od jego dostępności na rynku. Sezonowość niektórych gatunków kwiatów i kwestia zachowania świeżości kompozycji kwiatowej może wpłynąć na użyte kwiaty. Czasami zastąpienie jednego kwiatu innym może być niezbędne, aby dotrzymać terminu doręczenia. Zawsze robimy wszystko co w naszej mocy, aby bukiet, który otrzymuje odbiorca był jak najbardziej podobny do wzoru prezentowanego na stronie internetowej Kwiaciarni Całodobowej. Amber Marcin Baran (właściciel serwisu Kwiaciarnia Całodobowa) zastrzega sobie prawo dostarczenia bukietu, rośliny ozdobnej, kosza z upominkami lub innego produktu o podobnej jakości i wyglądzie zapewniających najwyższy stopień podobieństwa do oryginału (podobna wielkość, styl i kolorystyka). Czekoladki oraz inne pozycje wśród dodatków i upominków mogą się różnić od tych prezentowanych na stronach kwiaciarni internetowej. Gwarantujemy jednak, że będą to zawsze pozycje o tej samej jakości i wartości.


14. Kwiaciarnia Całodobowa zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zakupionego produktu lub w przypadku, gdy cena towaru prezentowana w ofercie jest wynikiem pomyłki lub działania osób trzecich. W takim przypadku kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.

15. Amber Marcin Baran, właściciel serwisu internetowego Kwiaciarnia Całodobowa zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Ochrony Prywatności (punkt 15a).

15a. Amber Marcin Baran jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie informacji. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności są opublikowane na stronie Kwiaciarni Całodobowej.

Złożenie zamówienia wymaga podania danych nadawcy (Imię, Nazwisko, Telefon, Adres e-mail) oraz odbiorcy przesyłki kwiatowej (Imię, Nazwisko, Telefon, Adres). Dane nadawcy są wykorzystywane do kontaktowania się z klientem. Dane odbiorcy są przekazywane wyłącznie dla celów związanych z realizacją transakcji. Informacje te są wówczas przesyłane do kwiaciarni, która realizuje zamówienie i doręcza kwiaty.

Dane nadawcy NIE są udostępniane odbiorcom przesyłek kwiatowych. Do komunikacji z odbiorcą służy specjalne pole BILECIK, w którym nadawca może się podpisać. 

W zależności od  wybranej metody płatności, niektóre dane osobowe są przekazane do operatorów systemów płatności w ramach realizacji umowy.

Informacje handlowe będą przekazywane drogą elektroniczną (e-mail) wyłącznie w przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie (zapis do newslettera). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Pliki cookies

Witryna sklepu internetowego Kwiaciarni Całodobowej nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki Cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. 

Zmiana danych, usunięcie danych

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem email zawartym w zakładce Kontakt na stronie internetowej Kwiaciarni Całodobowej.

Amber Marcin Baran zapewnia swoim klientom możliwość modyfikacji podanych wcześniej informacji (w tym również możliwość rezygnacji z otrzymywania korespondencji elektronicznej z serwisu Kwiaciarni Całodobowej) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres zawarty w zakładce Kontakt na stronie internetowej Kwiaciarni Całodobowej. W celu nieprzesyłania materiałów promocyjnych należy aktywować  załączany na nich link.

Usunięcie danych wymaga wysłania wiadomości e-mail z tematem "usuń dane" na adres email zawarty w zakładce Kontakt na stronie internetowej Kwiaciarni Całodobowej.

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Amber Marcin Baran, zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.
Korzystając z serwisu Kwiaciarni Całodobowej zgadzają się Państwo na warunki naszej Polityki Ochrony Prywatności i na to, że będziemy korzystać z zebranych informacji. Rezerwujemy sobie prawo dokonywania zmian naszej Polityki Ochrony Prywatności. O jakichkolwiek zmianach będą Państwo niezwłocznie informowani.

16. Kwiaciarnia Całodobowa zastrzega sobie prawo do wykorzystywania podanego podczas procesu składania zamówienia oraz rejestracji konta adresu e-mail w celach marketingowych własnych produktów, o ile klient wyraził na to zgodę. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

17. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w Kwiaciarni Całodobowej jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

19. Regulamin określa zasady zakupów w Kwiaciarni Całodobowej. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.